INDEX trong SQL: Cách tạo/xóa và lưu ý với các truy vấn có INDEX

Lời mở đầu Chào các bạn, ở trong bài viết trước: INDEX trong SQL: Tổng quan, khái niệm, cơ chế hoạt động mình đã nói về một vài những giới…

Đọc tiếp »

INDEX trong SQL: Tổng quan, khái niệm, cơ chế hoạt động

Chào các bạn, INDEX trong SQL là một khái niệm mà mình nghĩ rằng bất cứ lập trình viên nào cũng đã phải từng nghe qua. Có thể bạn chưa…

Đọc tiếp »

Multiplexing trong HTTP/2 là gì?

HTTP/2 là gì? HTTP/2 là cuộc cách mạng Hypertext Transfer Protocol (HTTP) mới nhất tính đến thời điểm này. HTTP là giao thức mạng được sử dụng để yêu cầu và nhận…

Đọc tiếp »