Thực thi những tác vụ bất đồng bộ trong Javascript

Callback là gì Hiểu đơn giản thì callback là một function (A) được truyền vào 1 function khác (B) thông qua các tham số của B. Lúc này function B…

Đọc tiếp »