Cách start, stop hoặc restart MySQL trên Windows, Linux

Cách start (khởi động) MySQL

Cách start (khởi động) MySQL trên Windows

Trên Windows bạn có thể khởi động MySQL bằng các bước sau:
Bước 1: Mở cmd lên bằng cách Ctrl + R sau đó viết cmd rồi Enter

Bước 2: Gõ mysqld rồi Enter.

Nếu như mysql trên máy bạn chưa được set trong Windows path environment thì bạn có thể chạy lệnh sau:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqld

Hoặc bạn có thể di chuyển đến thư mục C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\ rồi sau đó bật terminal trong thư mục đó lên rồi gõ lệnh mysqld thôi.

Ngoài ra bạn có thể thử chạy lệnh sau trên terminal:

net start MySQL

Cách start (khởi động) MySQL trên Linux

Với những ai sử dụng Linux thì sẽ có nhiều cách hơn để bạn có thể khởi động được MySQL. Bạn có thể dùng service, init.d, hay là systemd.

Đối với service thì bạn chạy lệnh sau:

sudo service mysql start

Đối với init.d thì bạn chạy lệnh sau:

sudo /etc/init.d/mysql start

Đối với systemd thì bạn chạy lệnh sau:

sudo systemctl start mysqld

Cách stop (dừng) MySQL

Cách stop (dừng) MySQL trên Windows

Trên Windows bạn có thể stop (dừng) MySQL bằng các bước sau:
Bước 1: Mở cmd lên bằng cách Ctrl + R sau đó viết cmd rồi Enter

Bước 2: Gõ mysqladmin -u root -p shutdown

Sau đó nhập root password của MySQL mà lúc đầu bạn cài đặt rồi Enter là xong việc.

Nếu như mysql trên máy bạn chưa được set trong Windows path environment thì bạn có thể chạy lệnh sau:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqladmin -u root -p shutdown

Hoặc bạn có thể di chuyển đến thư mục C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\ rồi sau đó bật terminal trong thư mục đó lên rồi gõ lệnh mysqladmin và nhập password root như cách 1 thế là xong.

Ngoài ra bạn có thể thử chạy lệnh sau trên terminal:

net stop MySQL

Cách stop (dừng) MySQL trên Linux

Cũng giống như cách start MySQL mà mình đã nói ở trên. Với stop thì bạn cũng có thể thực hiện theo 3 cách sau đây.

sudo /etc/init.d/mysql stop

Hoặc là

service mysql stop 

Hoặc là

service mysql stop 

Cách Restart (khởi động lại) MySQL

Cách Restart (khởi động lại) MySQL trên Windows

Thực hiện các bước sau để restart lại MySQL trên Windows nhé.

Bước 1: Ctrl + R để bật Run dialog

Bước 2: Nhập services.msc để khởi động trình quản ý service của Windows

Bước 3: Tìm đến MySQL rồi chọn restart

Hoặc là bạn có thể chạy 2 lệnh sau trên terminal:

net stop MySQL
net start MySQL

Cách Restart (khởi động lại) MySQL trên Linux

Bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau đây để khởi động lại MySQL trên Linux.

sudo /etc/init.d/mysql restart

Hoặc là

service mysql restart 

Hoặc là

service mysql restart 

Tham khảo:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.